ข้อสอบพระอภิธรรม พร้อมเฉลย (MS-Word file) 

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


 

พระอภิธรรมเบื้องต้น

แบบเรียน หลักสูตร พระอภิธรรมทางไปรษณีย์ (pdf)


 

หนังสือพระอภิธรรม วัดท่ามะโอ (pdf)