ข้อสอบพระอภิธรรม

ข้อสอบพระอภิธรรม ตามหลักสูตรของ

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รวมข้อสอบพระอภิธรรม 2543-2555.rar
compressed file archive 17.6 MB

ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะตรี

จูฬตรี 2543(2).doc
Microsoft Word Document 262.5 KB
จูฬตรี 2544(1).doc
Microsoft Word Document 212.0 KB
จูฬตรี 2544(2).doc
Microsoft Word Document 170.0 KB
จูฬตรี 2545(1).doc
Microsoft Word Document 127.0 KB
จูฬตรี 2545(2).doc
Microsoft Word Document 139.0 KB
จูฬตรี 2546(1).doc
Microsoft Word Document 135.5 KB
จูฬตรี 2546(2).doc
Microsoft Word Document 265.0 KB
จูฬตรี 2547(1).doc
Microsoft Word Document 169.0 KB
จูฬตรี 2547(2).doc
Microsoft Word Document 185.5 KB
จูฬตรี 2548(1).doc
Microsoft Word Document 234.5 KB
จูฬตรี 2548(2).doc
Microsoft Word Document 208.0 KB
จูฬตรี 2549(1).doc
Microsoft Word Document 267.5 KB
จูฬตรี 2549(2).doc
Microsoft Word Document 155.0 KB
จูฬตรี 2550(1).doc
Microsoft Word Document 165.5 KB
จูฬตรี 2550(2).doc
Microsoft Word Document 172.5 KB
จูฬตรี 2551(1).doc
Microsoft Word Document 171.0 KB
จูฬตรี 2551(2).doc
Microsoft Word Document 173.0 KB
จูฬตรี 2552(1).doc
Microsoft Word Document 184.0 KB
จูฬ-ตรี 2552(2).doc
Microsoft Word Document 167.0 KB
จูฬตรี 2553(1).doc
Microsoft Word Document 174.5 KB
จูฬ-ตรี 2553(2).doc
Microsoft Word Document 150.5 KB
จูฬตรี 2554(1).doc
Microsoft Word Document 174.0 KB
จูฬ-ตรี 2554(2).doc
Microsoft Word Document 152.5 KB
จูฬตรี 2555(1).doc
Microsoft Word Document 168.5 KB

ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะโท

จูฬโท 2543(2).doc
Microsoft Word Document 142.0 KB
จูฬโท 2544(1).doc
Microsoft Word Document 164.0 KB
จูฬโท 2544(2).doc
Microsoft Word Document 155.0 KB
จูฬโท 2545(1).doc
Microsoft Word Document 140.0 KB
จูฬโท 2545(2).doc
Microsoft Word Document 145.0 KB
จูฬโท 2546(1).doc
Microsoft Word Document 135.0 KB
จูฬโท 2546(2).doc
Microsoft Word Document 204.5 KB
จูฬโท 2547(1).doc
Microsoft Word Document 255.5 KB
จูฬโท 2547(2).doc
Microsoft Word Document 232.5 KB
จูฬโท 2548(1).doc
Microsoft Word Document 214.5 KB
จูฬโท 2548(2).doc
Microsoft Word Document 243.0 KB
จูฬโท 2549(1).doc
Microsoft Word Document 221.5 KB
จูฬโท 2549(2).doc
Microsoft Word Document 155.5 KB
จูฬโท 2550(1).doc
Microsoft Word Document 174.0 KB
จูฬโท 2550(2).doc
Microsoft Word Document 165.0 KB
จูฬโท 2551(1).doc
Microsoft Word Document 177.0 KB
จูฬโท 2551(2).doc
Microsoft Word Document 162.5 KB
จูฬโท 2552(1).doc
Microsoft Word Document 167.5 KB
จูฬ-โท 2552(2).doc
Microsoft Word Document 169.5 KB
จูฬโท 2553(1).doc
Microsoft Word Document 165.0 KB
จูฬ-โท 2553(2).doc
Microsoft Word Document 166.5 KB
จูฬโท 2554(1).doc
Microsoft Word Document 175.0 KB
จูฬ-โท 2554(2).doc
Microsoft Word Document 172.0 KB
จูฬโท 2555(1).doc
Microsoft Word Document 165.5 KB

ชั้น จูฬอาภิธรรมิกะเอก

จูฬเอก 2543(2).doc
Microsoft Word Document 335.0 KB
จูฬเอก 2544(1).doc
Microsoft Word Document 219.0 KB
จูฬเอก 2544(2).doc
Microsoft Word Document 191.0 KB
จูฬเอก 2545(1).doc
Microsoft Word Document 143.5 KB
จูฬเอก 2545(2).doc
Microsoft Word Document 169.0 KB
จูฬเอก 2546(1).doc
Microsoft Word Document 151.0 KB
จูฬเอก 2547(1).doc
Microsoft Word Document 161.5 KB
จูฬเอก 2547(2).doc
Microsoft Word Document 205.0 KB
จูฬเอก 2548(1).doc
Microsoft Word Document 228.5 KB
จูฬเอก 2548(2).doc
Microsoft Word Document 321.5 KB
จูฬเอก 2549(1).doc
Microsoft Word Document 268.5 KB
จูฬเอก 2549(2).doc
Microsoft Word Document 183.0 KB
จูฬเอก 2550(1).doc
Microsoft Word Document 175.5 KB
จูฬเอก 2550(2).doc
Microsoft Word Document 181.0 KB
จูฬเอก 2551(1).doc
Microsoft Word Document 184.0 KB
จูฬเอก 2551(2).doc
Microsoft Word Document 178.5 KB
จูฬเอก 2552(1).doc
Microsoft Word Document 183.0 KB
จูฬ-เอก 2552(2).doc
Microsoft Word Document 173.5 KB
จูฬเอก 2553(1).doc
Microsoft Word Document 181.0 KB
จูฬ-เอก 2553(2).doc
Microsoft Word Document 175.5 KB
จูฬเอก 2554(1).doc
Microsoft Word Document 189.5 KB
จูฬ-เอก 2554(2).doc
Microsoft Word Document 186.0 KB
จูฬเอก 2555(1).doc
Microsoft Word Document 187.5 KB

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี

มัชตรี 2543.doc
Microsoft Word Document 251.5 KB
มัชฌิมตรี 2544.doc
Microsoft Word Document 199.0 KB
มัชฌิม-ตรี 2545.doc
Microsoft Word Document 205.0 KB
มัชฌิม-ตรี 2546.doc
Microsoft Word Document 188.5 KB
มัชฌิม-ตรี 2547.doc
Microsoft Word Document 363.0 KB
มัชฌิม-ตรี 2548.doc
Microsoft Word Document 225.0 KB
มัชฌิมตรี 2549.doc
Microsoft Word Document 188.0 KB
มัชฌิม-ตรี 2550.doc
Microsoft Word Document 213.0 KB
มัชฌิม-ตรี 2551.doc
Microsoft Word Document 221.0 KB
มัชฌิม-ตรี 2552.doc
Microsoft Word Document 216.0 KB
มัชฌิม-ตรี 2553.doc
Microsoft Word Document 203.0 KB
มัชฌิม-ตรี 2554.doc
Microsoft Word Document 207.0 KB

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท

มัชโท 2543.doc
Microsoft Word Document 341.5 KB
มัชฌิมโท 2544.doc
Microsoft Word Document 158.5 KB
มัชฌิม-โท 2545.doc
Microsoft Word Document 206.5 KB
มัชฌิม-โท 2546.doc
Microsoft Word Document 247.0 KB
มัชฌิม-โท 2547.doc
Microsoft Word Document 244.5 KB
มัชฌิม-โท 2548.doc
Microsoft Word Document 258.5 KB
มิชฌิมโท 2549.doc
Microsoft Word Document 194.0 KB
มัชฌิม-โท 2550.doc
Microsoft Word Document 191.5 KB
มัชฌิม-โท 2551.doc
Microsoft Word Document 195.0 KB
มัชฌิม-โท 2552.doc
Microsoft Word Document 199.0 KB
มัชฌิม-โท 2553.doc
Microsoft Word Document 205.0 KB
มัชฌิม-โท 2554.doc
Microsoft Word Document 201.0 KB

ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

มัชเอก 2543.doc
Microsoft Word Document 262.0 KB
มัชฌิมเอก 2544.doc
Microsoft Word Document 244.0 KB
มัชฌิม-เอก 2545.doc
Microsoft Word Document 190.0 KB
มัชฌิม-เอก 2546.doc
Microsoft Word Document 451.5 KB
มัชฌิม-เอก 2547.doc
Microsoft Word Document 335.0 KB
มัชฌิม-เอก 2548.doc
Microsoft Word Document 305.5 KB
มัชฌิมเอก 2549.doc
Microsoft Word Document 204.0 KB
มัชฌิม-เอก 2550.doc
Microsoft Word Document 237.0 KB
มัชฌิม-เอก 2551.doc
Microsoft Word Document 232.0 KB
มัชฌิม-เอก 2552.doc
Microsoft Word Document 230.0 KB
มัชฌิม-เอก 2553.doc
Microsoft Word Document 230.5 KB
มัชฌิม-เอก 2554.doc
Microsoft Word Document 220.5 KB
รวมข้อสอบ มัชฌิมเอก ปีการศึกษา ๒๕๓๙-๕๕ (โดย คุณหลิว)
http://apidham56.blogspot.co.uk/
ข้อสอบ ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

ชั้น มหาอาภิธรรมิกะตรี

มหาตรี 2543.doc
Microsoft Word Document 270.5 KB
มหาตรี 2544.doc
Microsoft Word Document 253.0 KB
มหา-ตรี 2545.doc
Microsoft Word Document 173.5 KB
มหา-ตรี 2546.doc
Microsoft Word Document 137.0 KB
มหา-ตรี 2547.doc
Microsoft Word Document 194.5 KB
มหา-ตรี 2548.doc
Microsoft Word Document 263.0 KB
มหาตรี 2549.doc
Microsoft Word Document 169.5 KB
มหา-ตรี 2550.doc
Microsoft Word Document 166.0 KB
มหา-ตรี 2551.doc
Microsoft Word Document 180.5 KB
มหา-ตรี 2552.doc
Microsoft Word Document 173.0 KB
มหา-ตรี 2553.doc
Microsoft Word Document 158.0 KB
มหา-ตรี 2554.doc
Microsoft Word Document 158.5 KB

ชั้น มหาอาภิธรรมิกะโท

มหาโท 2543.doc
Microsoft Word Document 288.5 KB
มหาโท 2544.doc
Microsoft Word Document 194.0 KB
มหา-โท 2545.doc
Microsoft Word Document 326.0 KB
มหา-โท 2546.doc
Microsoft Word Document 279.5 KB
มหา-โท 2547.doc
Microsoft Word Document 190.5 KB
มหา-โท_2548.doc
Microsoft Word Document 156.0 KB
มหาโท 2549.doc
Microsoft Word Document 155.0 KB
มหา-โท 2550.doc
Microsoft Word Document 157.5 KB
มหา-โท 2551.doc
Microsoft Word Document 183.5 KB
มหา-โท 2552.doc
Microsoft Word Document 167.0 KB
มหา-โท 2553.doc
Microsoft Word Document 153.5 KB
มหา-โท 2554.doc
Microsoft Word Document 148.5 KB

ชั้น มหาอภิธรรมิกะเอก

มหาเอก 2543.doc
Microsoft Word Document 262.0 KB
มหาเอก 2544.doc
Microsoft Word Document 223.0 KB
มหา-เอก 2545.doc
Microsoft Word Document 231.5 KB
มหา-เอก 2546.doc
Microsoft Word Document 497.0 KB
มหา-เอก 2547.doc
Microsoft Word Document 275.0 KB
มหา-เอก 2548.doc
Microsoft Word Document 259.0 KB
มหาเอก 2549.doc
Microsoft Word Document 256.0 KB
มหา-เอก 2550.doc
Microsoft Word Document 242.0 KB
มหา-เอก 2551.doc
Microsoft Word Document 253.0 KB
มหา-เอก 2552.doc
Microsoft Word Document 251.0 KB
มหา-เอก 2553.doc
Microsoft Word Document 258.0 KB
มหา-เอก 2554.doc
Microsoft Word Document 242.5 KB

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก

 

เว๊บ อภิธรรรมโชติกะวิทยาลัย มจร.

 

http://aphidham.mcu.ac.th/site/office/coll_module_download.php?filegroup_id=1169