หนังสือพระอภิธรรม (โดยวัดท่ามะโอ)

อภิธรรมเป็นพุทธพจน์.pdf
Adobe Acrobat Document 527.2 KB
อภิธรรมาวตาร.pdf
Adobe Acrobat Document 3.8 MB
อภิธัมมัตถสังคหะ.pdf
Adobe Acrobat Document 7.2 MB

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล:

http://www.wattamaoh.org/home/book/downloadpdf