วีดีโอ พระอภิธรรม 1-1

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้นจูฬอภิธรรมิกตรี

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑ จิตตสังคหวิภาค (18 แผ่น)

บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ

 

หมายเหตุ : ปริจเฉทที่ ๑ จิตตสังคหวิภาค
แสดงเรื่อง ธรรมชาติของจิต ประเภทของจิต ทั้งโดยย่อ และโดยพิสดาร
ทำให้เข้าใจถึงจิตประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุศลจิต
อกุศลจิต วิบากจิต กิริยาจิต มหัคคตจิต และโลกุตตรจิต

 

uploadลงยูทูป โดยคุณ sombool2012


ถ้าวีดีโอด้านล่างไม่แสดงให้ คลิ๊กไปดูที่ [Dhamma on youtube]

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.