วีดีโอ พระอภิธรรม 1-2

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้นจูฬอภิธรรมิกตรี

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหวิภาค (13 แผ่น)
บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ

 

หมายเหตุ : ปริจเฉทที่ 2 เจตสิกสังคหวิภาค
แสดงเรื่องเจตสิก คือ ธรรมชาติที่ประกอบกับจิต เพื่อปรุงแต่งจิต มีทั้งหมด 52 ลักษณะ

แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่  ได้แก่ (1) เจตสิกที่ประกอบกับจิตได้ทุกประเภท

(2) เจตสิกฝ่ายกุศล และ (3) เจตสิกฝ่ายอกุศล

 

uploadลงยูทูป โดยคุณ sombool2012


ถ้าวีดีโอด้านล่างไม่แสดงให้ คลิ๊กไปดูที่ [Dhamma on youtube]

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.