วีดีโอ พระอภิธรรม 1-3

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้นจูฬอภิธรรมิกตรี

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖ รูปสังคหวิภาคและนิพพาน (29 แผ่น)
บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ


หมายเหตุ : ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคหวิภาคและนิพพาน
แสดง เรื่องของรูปร่างกาย (รูปธรรม) ซึ่งแบ่งออกเป็นรูปต่างๆ ได้ 28 ชนิด และอธิบายถึงสมุฏฐาน (เหตุ) ในการเกิดรูปต่างๆ ไว้อย่างละเอียดพิสดาร และในตอนท้ายได้กล่าวถึงเรื่องพระนิพพานว่า มีสภาวะอย่างไร อันจะทำให้เข้าใจเรื่องของพระนิพพาน ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

 

uploadลงยูทูป โดยคุณ sombool2012


ถ้าวีดีโอด้านล่างไม่แสดงให้ คลิ๊กไปดูที่ [Dhamma on youtube]

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.