วีดีโอ พระอภิธรรม 2-1

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้นจูฬอภิธรรมิกตรี

พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค (25 แผ่น)

บรรยายโดย พระอาจารย์ไชโย อาสโภ

 

หมายเหตุ : ปริจเฉทที่ 3 ปกิณณกสังคหวิภาค
แสดงการนำจิตและเจตสิก มาสัมพันธ์กับธรรม 6 หมวด ได้แก่
ความรู้สึกของจิต (เวทนา) เหตุแห่งความดีความชั่ว (เหตุ)
หน้าที่ของจิต (กิจ) ทางรับรู้ของจิต (ทวาร) สิ่งที่จิตรู้ (อารมณ์)
และที่ตั้งที่อาศัยของจิต (วัตถุ)

 

uploadลงยูทูป โดยคุณ sombool2012


ถ้าวีดีโอด้านล่างไม่แสดงให้ คลิ๊กไปดูที่ [Dhamma on youtube]

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.