วีดีโอพระอภิธรรม 3-1

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะเอก

ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ(ชุด1)   (17 แผ่น)
สอนโดย พระอาจารย์พันธ์ศักดิ์ โอภาโส วันที่ 22 มกราคม  - 13 มีนาคม 2554

 

uploadลงยูทูป โดยคุณ sombool2012


ถ้าวีดีโอด้านล่างไม่แสดงให้ คลิ๊กไปดูที่ [Dhamma on youtube]

 

 

1. กุศลติก

 

 

2. เวทนาติก

 

 

3. วิปากติก

 

 

4. อุปาทินฺนติก

 

 

5. สงฺกิลิฏฐติก

 

 

6. สวิตกฺกติก

 

 

7. ปีติติก

 

 

8. ทสฺสนเหตุกติก

 

 

9. อาจจยคามิติก, เสขติก

 

 

10. ปริตฺตารมฺมณํ

 

 

11. มิจฺฉตฺตติก

 

 

12. ปริตฺตารมฺมณํ

 

 

13. อุปฺปนฺนติก

 

 

14. สนิทสฺสนติก

 

 

15. เหตุโคจฺฉก

 

 

16. เหตุโคจฺฉก

 

 

17. จูฬนฺตรทุก