วีดีโอพระอภิธรรม 3-2

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะเอก

ธัมมสังคณีสรูปัตถนิสสยะ(ชุด2)   (16 แผ่น)
สอนโดย พระอาจารย์พันธ์ศักดิ์ โอภาโส วันที่    มีนาคม 2554

 

uploadลงยูทูป โดยคุณ sombool2012


ถ้าวีดีโอด้านล่างไม่แสดงให้ คลิ๊กไปดูที่ [Dhamma on youtube]

 

 

18. จูฬนฺตรทุก

 

 

19. จูฬนฺตรทุก

 

 

20. อาสวโคจฺฉก, โยคโคจฺฉก

 

 

21. คันถโคจฺฉก

 

 

22. มหันตรทุก

 

 

23. อุปาทาน, กิเลสโคจฺฉก

 

 

24. ปิฏฺฐิกทุก

 

 

25. พุทฺธมตฺตญฺญุภาสิต

 

 

26. พุทฺธมตฺตญฺญุภาสิตฯ

 

 

27. พุทฺธมตฺตญฺญุภาสิตฯ

 

 

28. พุทฺธมตฺตญฺญุภาสิตฯ

 

 

29. สุตฺตนฺติกทุกมาติกา

 

 

30. สุตฺตนฺติกทุกมาติกา

 

 

31. สุตฺตนฺติกทุกมาติกา

 

 

32. แนะแนวการตอบปัญหา

 

 

33. แนะแนวการตอบปัญหา