วีดีโอพระอภิธรรม 4a1

 

หลักสูตรพระอภิธรรม ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี

ภูมิจตุกกะ - ปฏิสนธิจตุกกะ
บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีถมทอง  หงส์ชั้น


upload ลง youtube โดยคุณ wongphan.โอ

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.