วีดีโอ พระอภิธรรม 8-b2

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะโท

สัจจยมก (ตอนที่ 57-82) 

อ.พิชยุตม์ ตันไพโรจน์

อัพโหลด โดย กัญรศิ เส็งกิ่ง

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

ศึกษาต่อได้ที่

>>>>> link สัจจยมก <<<<<

(อ. พิชยุตม์ ตันไพโรจน์)

อัพโหลด โดย กัญรศิ เส็งกิ่ง