วีดีโอ พระอภิธรรม 9-a1

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน   (ตอนที่ 1-30)

บรรยายโดย พระอาจารย์มหาภาณุวัฒน์ ปิยสีโล

อัพโหลดลง youtube โดย sombool2012

 

 

1.