วีดีโอ พระอภิธรรม 9-a2

 

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน   (ตอนที่ 31-60)

บรรยายโดย พระอาจารย์มหาภาณุวัฒน์ ปิยสีโล

อัพโหลดลง youtube โดย sombool2012