วีดีโอ พระอภิธรรม 9-b1

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน   

ส่วนที่ 1    สหชาตชาติ    (ตอนที่ 1-35)

บรรยายโดย อาจารย์ ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์

    (click here)
(click here)

 

 

เอกสารประกอบการศึกษา


ขออนุโมทนากับคุณศรชัย  ชยาภิวัฒน์  ผู้บันทึกการสอน  และจัดทำเอกสารประกอบ

Upload  ลง  Youtube  โดย  Jariya  Techavipoo   

1.

2.

3.

4.

5_1.

 

 

5_2.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24_1.

 

 

24_2.

 

 

25.

 

 

26.

 

 

27.

 

 

28_1.

 

 

28_2.

 

 

29.

 

 

30_1.

 

 

30_2.

 

 

31.

 

 

32.

 

 

33.

 

 

34.

 

 

35.