วีดีโอพระอภิธรรม 9-b3

หลักสูตร พระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ชั้น มหาอาภิธรรมิกะเอก

มหาปัฏฐาน    บรรยายโดย อาจารย์ ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์

 

 

ขออนุโมทนากับคุณศรชัย  ชยาภิวัฒน์  ผู้บันทึกการสอน  และจัดทำเอกสารประกอบ

 

Upload  ลง  Youtube  โดย  Jariya  Techavipoo  

 

 

 

71.

 

 

72.

 

 

73.

 

 

74.

 

 

75.

 

 

76.

 

 

77.

 

 

78.

 

 

79.

 

 

80.

 

 

81.

 

 

82.

 

 

83.

 

 

84.

 

 

85.

 

 

86.

 

 

87.

 

 

88.

 

 

89.

 

 

90.

 

 

91.

 

 

92_1.

 

 

92_2.

 

 

92_3.

 

 

93_1.

 

 

93_2.

 

 

93_3.

 

 

94.

 

 

95.

 

 

96_1.

 

 

96_2.

 

 

97_1.

 

 

97_2.

 

 

97_3.

 

 

97_4.

 

 

98.

 

 

99.

 

 

100.

 

 

101.