เอกสาร ประกอบการเรียน พระอภิธรรม

ชั้นมหาอาภิธรรมิกะเอก

โดย อาจารย์ ณัฐศักย์ ตันตยานุพนธ์

 

ขออนุโมทนากับคุณศรชัย  ชยาภิวัฒน์  ผู้จัดทำเอกสารประกอบ

 

 

000 อุทเทส-นิทเทส-คำแปล.pdf
Adobe Acrobat Document 526.6 KB
001 มหาอาภิธรรมิกเอก.pdf
Adobe Acrobat Document 4.9 MB
002 มหาอาภิธรรมิกเอก.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
003 มหาอาภิธรรมิกเอก.pdf
Adobe Acrobat Document 3.5 MB