เอกสารประกอบการศึกษาพระอภิธรรม

ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

การหาองค์ธรรมทั้ง ๑๔ นัย.pdf
Adobe Acrobat Document 798.5 KB

เอกสาร โดย พระอาจารย์ พระมหาธัญญะ กิจฺจธโร (วัดราชสิงขร)

รูปแบบการหาทั้ง ๑๔ นัย.pdf
Adobe Acrobat Document 447.3 KB
รายชื่อบทนิทเทสใหม่ เรียงองค์ธรรม.pdf
Adobe Acrobat Document 75.2 KB
ทุกมาติกา ทุกนัย.pdf
Adobe Acrobat Document 3.8 MB
พาหิรมาติกา.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
วิธีตั้งปุจฉา และวิสัชนา.pdf
Adobe Acrobat Document 1'023.5 KB

ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลจาก :  เว๊บบล๊อก พระอภิธรรม "ธาตุกถา"

http://apidham56.blogspot.co.uk/