ภาษาบาลี


บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

หนังสือ บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น     

โดย พระมหาสมปอง มุทิโต

ชมรม นิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุฯ คณะ ๒๕

 

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้นเล่มนี้ ได้ย่อสรุปเนื้อหาจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนภาษาบาลี เบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ที่จะขึ้นไปศึกษาคัมภีร์บาลีใหญ่ทั้ง ๔ คือ ปทรูปสิทธิ อภิธานัปปทีปิกา วุตโตทัย สุโพธาลังการ


(อ่านออนไลน์แบบ HTML และมี MP3 สำหรับฟังบรรยายประกอบ)


ปทรูปสิทธิ
ปทรูปสิทธิ

คัมภีร์ ปทรูปสิทธิแปล
สัททัตถนัยและโวหารัตถนัย

 

คัมภีร์บาลีไวยากรณ์สายกัจจายนะที่นิยมเรียนกันมาก และมีเนื้อหาครบสมบูรณ์ ไม่ย่อและไม่พิสดารจนเกินไป ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

 

(ไฟล์ pdf และมี MP3 สำหรับฟังบรรยายประกอบ)


อภิธานวรรณนา
อภิธานวรรณนา

คัมภีร์ อภิธานวรรณนา

ผู้แปลและเรียบเรียง: พระมหาสมปอง มุทิโต

ประธานชมรมนิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุฯ คณะ ๒๕

 

คัมภีร์อภิธานหรือคัมภีร์พจนานุกรม เป็นคัมภีร์ว่าด้วยศัพท์ที่เป็นนามบัญญัติของเนื้อความที่มีปรากฏอยู่

 

(อ่านออนไลน์แบบ HTML)

(อยู่ในระหว่างการจัดทำ)


อภิธานวรรณนา.pdf
Adobe Acrobat Document 7.2 MB
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม

 

ตำราหลักสูตรประโยค บาลีสนามหลวง

เปรียญธรรม ๑ ถึง ๙ ประโยค

 

(ไฟล์ pdf)


หลักสูตรบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (88 แผ่น) บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

คลิ๊ปเรียนบาลีไวยากรณ์ (youtube)1(อัพโหลดโดย คุณ sombool2012)

คลิ๊ปเรียนบาลีไวยากรณ์ (youtube) 2(อัพโหลดโดย คุณ putthapun)


อภิธานอกฺขราวลิ

อภิธานอกฺขราวลิ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB