ภาษาบาลี


บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

หนังสือ บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น     

โดย พระมหาสมปอง มุทิโต

ชมรม นิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุฯ คณะ ๒๕

 

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้นเล่มนี้ ได้ย่อสรุปเนื้อหาจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนภาษาบาลี เบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ที่จะขึ้นไปศึกษาคัมภีร์บาลีใหญ่ทั้ง ๔ คือ ปทรูปสิทธิ อภิธานัปปทีปิกา วุตโตทัย สุโพธาลังการ

 

(อ่านออนไลน์แบบ HTML และรับฟัง MP3 หรือ youtube)


ชั้นหนังสือบาลี พอจ.มหาสมปอง
ชั้นหนังสือบาลี พอจ.มหาสมปอง

ชั้นหนังสือบาลี  

พระอาจารย์มหาสมปอง มุทิโต

ชมรม นิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุฯ คณะ ๒๕

 

 https://pubhtml5.com/bookcase/mwbap/


ปทรูปสิทธิ
ปทรูปสิทธิ

คัมภีร์ ปทรูปสิทธิแปล
สัททัตถนัยและโวหารัตถนัย

 

คัมภีร์บาลีไวยากรณ์สายกัจจายนะที่นิยมเรียนกันมาก และมีเนื้อหาครบสมบูรณ์ ไม่ย่อและไม่พิสดารจนเกินไป ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

 

(ไฟล์ pdf และมี MP3 สำหรับฟังบรรยายประกอบ)


อภิธานวรรณนา
อภิธานวรรณนา

คัมภีร์ อภิธานวรรณนา

ผู้แปลและเรียบเรียง: พระมหาสมปอง มุทิโต

ประธานชมรมนิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุฯ คณะ ๒๕

 

คัมภีร์อภิธานหรือคัมภีร์พจนานุกรม เป็นคัมภีร์ว่าด้วยศัพท์ที่เป็นนามบัญญัติของเนื้อความที่มีปรากฏอยู่

 

(อ่านออนไลน์แบบ HTML)

(อยู่ในระหว่างการจัดทำ)


อภิธานวรรณนา.pdf
Adobe Acrobat Document 7.2 MB
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม

 

ตำราหลักสูตรประโยค บาลีสนามหลวง

เปรียญธรรม ๑ ถึง ๙ ประโยค

 

(ไฟล์ pdf)


หลักสูตรบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (88 แผ่น) บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

คลิ๊ปเรียนบาลีไวยากรณ์ (youtube)1(อัพโหลดโดย คุณ sombool2012)

คลิ๊ปเรียนบาลีไวยากรณ์ (youtube) 2(อัพโหลดโดย คุณ putthapun)


อภิธานอกฺขราวลิ

อภิธานอกฺขราวลิ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

ปทานุกรมกิริยาอาขยาต

ปทานุกรมกิริยาอาขยาต (ตามลำดับอักษร).pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

(ใช้งานไม่ได้ ขณะนี้)

(ใช้งานได้ iphone iOS)