แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา
พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วัดภัททันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี
แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา และปกหน้า.pdf
Adobe Acrobat Document 343.5 KB

พระไตรลักษณ์
พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วัดภัททันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี

บรรยาย ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุฯ พระนคร วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๙๙
พระไตรลักษณ์.pdf
Adobe Acrobat Document 498.2 KB